download

Neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

Predmet poziva je dodjela sredstava za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama. Sredstva se dodjeljuju:

1. trgovačkim društvima,

2. zadrugama,

3. trgovcima pojedincima,

4. fizičkim osobama (obrtnicima),

5. obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG),

6. fizičkim osobama (građanima)

– koji su vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju ili imaju pravo korištenja istih temeljem odgovarajućih pravnih akata,

– za koje im je od strane nadležnog ureda/ministarstva izdano Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ili Rješenje o odobrenju (za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu), ovisno u kojoj vrsti djelatnosti/usluge se radi. Više na linku