Obavljamo slijedeća ispitivanja i mjerenja:

Ispitivanje električnih instalacija: prva provjera i periodička ispitivanja električnih instalacija prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010) i prema normi HRN HD 60364-6:2007

Ispitivanje sustava zaštite od munje (gromobrana): vizualni pregled te ispitivanje i mjerenje sustava zaštite od munje u skladu s prilogom C Tehničkog propisa za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08).